Home » Werkgroep Wonen

Werkgroep Wonen

Werkgroep Wonen

__________________________________________________________________________________

Huurwoningen spelen een steeds belangrijkere rol op de Nederlandse woningmarkt. De vanzelfsprekende stijging van de waarde van het eigen huis is voorbij. Ook hypotheken voor de aanschaf van een huis worden door banken als gevolg van de economische crisis minder makkelijk verstrekt. Hierdoor is meer vraag naar huurwoningen ontstaan.  Met name jonge tweeverdieners willen flexibiliteit in zowel wonen als werken. Juist deze flexibiliteit is niet aanwezig op de woningmarkt.  Met name in het middensegment huurwoningen sluit de vraag en het aanbod niet op elkaar aan. Om deze disbalans op de huurwoningmarkt te verkleinen is een belangrijke rol  weggelegd voor particuliere beleggers. De overheid onderstreept de groeiende rol van particuliere beleggers op de Nederlandse woningmarkt, maar de huidige wet- en regelgeving sluit niet altijd aan bij het investeringsklimaat dat  particuliere beleggers nodig hebben om ook daadwerkelijk in die woningbehoefte te kúnnen voorzien. Vanuit de Werkgroep Wonen oefenen we invloed uit op het woningmarktbeleid van de overheid om de wetgevingsbarrières te slechten dan wel bij te sturen.

Met de vereniging streeft de Stichting naar liberalisering van de huurwoningmarkt, te beginnen met de particuliere sector. De  Werkgroep Wonen focust zich onder andere  op de volgende aandachtgebieden:

 • Aanpassingen in het huurprijsbeleid (o.a. WWS, huurtoeslag).
 • Aanpassingen van het fiscale beleid (o.a. verhuurderheffing, Box 3 IB).
 • Realistisch en haalbaar verduurzamingsbeleid realiseren.
 • Het algemene investeringsklimaat voor de particuliere sector bevorderen.
 • Het bevorderen van de integriteit van de sector.

Enkele successen:

 1. Corporaties mogen zich uitsluitend nog richten op het sociale huursegment;
 2. Meer punten voor kleine energiezuinige nieuwe woningen (40m2) in Amsterdam en Utrecht;
 3. Liberalisatie garantie bij nieuwbouw met minimaal 110 punten excl. WOZ punten;
 4. Nieuwbouwregeling ook van toepassing bij hoogniveau renovatie;
 5. Meer punten na gewone renovatie gedurende vijf jaar na renovatie;
 6. De liberalisatiegrens is voor drie jaar bevroren;
 7. Extra huurverhoging van 2,5% i.p.v. 1,5% boven inflatie voor alle huurders;
 8. Extra huurverhoging van 4% voor huishoudens met een inkomen boven € 40.349,-
 9. Maximale huursomstijging voor corporaties geldt niet voor particuliere verhuurders;
 10. Verhoging vrijstelling verhuurderheffing van 10 naar 50 woningen;
 11. Tegenhouden van de Mortgage Credit Directive (MCD);
 12. Definitief en categorisch uitsluiten van verhuurders van de Warmtewet.