Home » Over ons

Over ons

Stichting Professioneel Platform Vastgoed.nl
______________________________________

Als onderdeel van Vastgoed Belang, de vereniging voor particuliere beleggers in vastgoed, zet Stichting Professioneel Platform Vastgoed.nl (PlatformPV.nl) zich sinds 2011 in om het investeringsklimaat in Nederlands vastgoed te bevorderen. In de stichting zijn grote, professionele particuliere beleggers vertegenwoordigd om de gezamenlijke belangen op een daadkrachtige wijze te behartigen bij zowel de landelijke als lokale politiek. De stichting is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke gesprekspartner van de politiek bij de totstandkoming van wet- en regelgeving vanuit verschillende ministeries.  

De stichting behartigt de belangen van haar begunstigers die beleggen in woningen, winkels en kantoren op verschillende dossiers.  Zeer actieve werkgroepen voor deze beleggingscategorieën hebben bijgedragen tot beleidsformulering, maar ook tot acties.

Statuten

Een aantal van onze behaalde lobbysuccessen 

 1. Top 10 successen voor woningverhuurders, wet- en regelgeving wordt verder geliberaliseerd:
  1. Corporaties mogen zich uitsluitend nog richten op het sociale huursegment;
  2. Meer punten voor kleine energiezuinige nieuwe woningen (40m2) in Amsterdam en Utrecht;
  3. Liberalisatie garantie bij nieuwbouw met minimaal 110 punten excl. WOZ punten;
  4. Nieuwbouwregeling ook van toepassing bij hoog niveau renovatie;
  5. Meer punten na gewone renovatie gedurende vijf jaar na renovatie;
  6. De liberalisatiegrens is voor drie jaar bevroren;
  7. Extra huurverhoging van 2,5% i.p.v. 1,5% boven inflatie voor alle huurders;
  8. Extra huurverhoging van 4% voor huishoudens met een inkomen boven € 40.349,-
  9. Maximale huursomstijging voor corporaties geldt niet voor particuliere verhuurders
  10. Verhoging vrijstelling verhuurderheffing van 10 naar 50 woningen
 2. De vereniging heeft in de Kantorentop voorkomen dat er een sloopfonds is geïntroduceerd. Ons voorstel de kantorenleegstand terug te dringen met een systeem van verwijderingscertificaten wordt door ministerie van I&M zeer serieus genomen en wordt verder uitgewerkt.
 3. In gesprek met AFM / DNB is de introductie van een verplicht transactieregister afgewend
 4. De aanpassing van het winkelhuurrecht staat op de politieke en bestuurlijke agenda
 5. Blokverwarming uitgezonderd uitgesloten van de Warmtewet
 6. Voorkomen dat Europese hypothekenrichtlijn voor consumenten óók van toepassing wordt op particuliere beleggers
 7. Toetreding tot Integriteit Overleg Vastgoed (IOV)