Home » Werkgroep Kantoren

Werkgroep Kantoren

Werkgroep Kantoren

__________________________________________________________________________________

De verduurzamingsopgave voor de bestaande

voorraad kantoorgebouwen komt amper tot stand. Er is aanvullend instrumentarium nodig om het herstel van de Nederlandse kantorenmarkt tot stand te brengen; dit zowel in kwantitatieve - beperken leegstand - als in kwalitatieve zin verduurzaming. Vanuit de Werkgroep Kantoren is er gewerkt aan een ‘ruimte voor ruimte’ principe voor kantoorbestemmingen in de vorm van verwijderingscertificaten. Het stelsel van verwijderingscertificaten beloont partijen die kantoorbestemmingen uit de markt halen door sloop of transformatie.

Vanuit de Werkgroep Kantoren is een afvaardiging aangesloten bij het door het ministerie van I&M geïnitieerde Voortgangsoverleg Aanpak Leegstand Kantoren. In dit overleg zijn verschillende stakeholders uit de sector vertegenwoordigd.

 

Om het aanbodoverschot in de kantorenmarkt terug te dringen handelt de Werkgroep Kantoren vanuit de volgende beginselen:

 

  • Beleggers investeren in kwaliteitsverbetering en verduurzaming van kantoren in Groeigebieden en Balansgebieden. Zij betrekken hun huurders actief bij deze opgave. Beleggers hanteren daarbij een in de kantorensector geaccepteerd duurzaamheidslabel, zoals BREEAM, GreenCalc, GPR, LEED of EPC, om de prestaties van hun gebouwen en hun inspanningen aan te kunnen afmeten;
  • Beleggers investeren selectief in kwaliteitsverbetering en verduurzaming van kantoren in Beperkingsgebieden die hun functie kunnen behouden. Zij richten zich in deze gebieden tevens op sloop en transformatie. Daarbij zoeken zij samenwerking met eigenaren en gebruikers van aangrenzende kantoren om leegstand te clusteren en daarmee onttrekking van een van die kantoren mogelijk maken;
  • Beleggers werken actief mee aan sloop en transformatie in Transformatiegebieden;
  • Beleggers maken concrete transformatieplannen voor kantoorpanden vanaf 5.000 m2 die drie jaar of langer voor meer dan 80% leeg staan;
  • Beleggers zijn terughoudend met het aankopen van en beleggen in nieuwe kantoren buiten de Groeigebieden en bij binnen-regionale verhuisbewegingen, waarbij de huurder een relatief jong pand achterlaat dat vanwege zijn aard of omvang niet courant is of bij andere situaties die kunnen leiden tot wanverhoudingen tussen het vastgoed en zijn omgeving;
  • Monitoren en beïnvloeden van een realistische en haalbare uitwerking van de label-C verplichting in 2023 en een label-A verplichting in 2030 voor kantoren.
  • Het voorkomen van meer en hogere gemeentelijke belastingen

  • Het voorkomen van een transactieregister