Home

Home

Stichting Professioneel Platform Vastgoed.nl
_____________________________________

Als onderdeel van Vastgoed Belang, de vereniging voor particuliere beleggers in vastgoed, zet Stichting Professioneel Platform Vastgoed.nl (PlatformPV.nl) zich sinds 2011 in om het investeringsklimaat in Nederlands vastgoed te bevorderen. In de stichting zijn grote, professionele particuliere beleggers vertegenwoordigd om de gezamenlijke belangen op een daadkrachtige wijze te behartigen bij zowel de landelijke als lokale politiek. De stichting is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke gesprekspartner van de politiek bij de totstandkoming van wet- en regelgeving vanuit verschillende ministeries.  

De stichting behartigt de belangen van haar begunstigers die beleggen in woningen, winkels en kantoren op verschillende dossiers.  Zeer actieve werkgroepen voor deze beleggingscategorieën hebben bijgedragen tot beleidsformulering, maar ook tot acties.

 

Enkele huidige aandachtsterreinen van de werkgroepen:

  • Beoordelen van het investeringsklimaat voor woningbeleggers, onder andere door het afschaffen van de verhuurderheffing en het verlagen van de liberalisatiegrens.
  • Invoering van het systeem van verwijderingscertificaten voor het terugdringen van de kantorenleegstand.
  • Afsluiten van een convenant met verschillende brancheorganisaties in de retailsector om de winkelmarkt gezond en toekomstbestendig te maken.

 

Missie van PlatformPV.nl

De stichting beoogt een platform te bieden aan particuliere beleggers in vastgoed, die rechtstreeks ondernemen in de Nederlandse samenleving.

De stichting behartigt de gemeenschappelijke belangen van de contribuanten.

De stichting benadrukt maatschappelijk verantwoord beleggen tegen een redelijk rendement en streeft ernaar steeds duurzamer huisvesting te bieden aan gebruikers.

De stichting draagt ook bij aan de professionalisering binnen de sector en de integriteit binnen de branche.

 

Profiel van de contribuanten van PlatformPV.nl
______________________________________

In de stichting zijn grote professionele partijen in vastgoed verenigd  met grote belegde vermogens. Geïnteresseerde beleggers kunnen zich aanmelden als toekomstig contribuant van de stichting. Het bestuur besluit over de toelating van begunstigers.

 

Leden kunnen inloggen om de documenten van de werkgroepen te bekijken, of de agenda te bekijken.