Home » Nieuws » Voorbeeld nieuwsbericht met Foto

Voorbeeld nieuwsbericht met Foto

27 januari 2017

orange dlbut

De Huurcommissie is in de regio Den Haag gestart met een proef rond bemiddeling. Naast de bestaande manier van geschilbeslechting, gaat de Huurcommissie ook bemiddelen tussen verhuurder en huurder. Het doel is om een conflict tussen partijen sneller tot een oplossing te brengen en het niet tot een formele procedure te laten komen.

Met deze proef, die momenteel in de regio Den Haag wordt uitgevoerd, onderzoekt de Huurcommissie hoe bemiddeling in de praktijk uitpakt bij conflicten tussen verhuurder en huurder over huurprijs, onderhoud van de woonruimte of de afrekening van servicekosten. De ervaringen worden gebruikt om deze vorm van dienstverlening vanaf 1 januari 2017 als volwaardig alternatief aan te bieden. Vastgoed Belang ziet dit als een wenselijk alternatief. Ten einde om de hoge kosten voor verhuurders, die gepaard gaan met een formele procedure, te voorkomen. 

Op zoek naar een oplossing

Vaak blijkt dat een formele procedure voor geschilbeslechting niet nodig is. Daarom is de Huurcommissie op zoek gegaan naar nieuwe vormen van dienstverlening. Bij bemiddeling zoekt de Huurcommissie na ontvangst van het verzoek eerst contact met de indiener om goed door te vragen naar de kern van het probleem en te vragen naar wat men als een mogelijke oplossing ziet. Daarna legt de Huurcommissie dezelfde vragen voor aan de andere partij. Vanuit haar deskundigheid en ervaring toetst de Huurcommissie de voorgesteld oplossingen aan wet- en regelgeving. De meest redelijke oplossing wordt vervolgens voorgelegd aan beide partijen, waaraan zij zich onderling kunnen verbinden. Naar verwachting is de doorlooptijd van de bemiddeling twee maanden. Bij een succesvolle bemiddeling krijgt de indiener de leges terug.